Prayas Sevakur

Welcome to Prayas Sevankur

Our agenda is to help individuals & organizations to find out their own agenda. We feel that 'WHY' is missing in our day to day living & that is the major cause of most of the sufferings & problems of today's world. 'WHY' is the root for all scientific innovations & also for all spiritual searches. If there is no WHY of living, we are likely to get entangled in HOW of living. That's the misery of today's world.


  • Main Center

  • Scrap Bank

  • Help Line

  • Sadhna Center

  • Employment Bureau

  • clinic

  • study library

Main Center

We work towards creating 'WHY' so as to lead a more scientific & spiritual way of living. We empower people by making them to ask 'WHY' to every aspect of life, so as to lead a more scientific & spiritual way of living.

PRAYAS is an open platform than a NGO, which connects different like minded individuals & organisations to promote 'GIVING' attitude, voluntarism & social change.

Scrap Bank

प्रयास बँक मध्ये या अंतर्गत रुग्णांना लागणारी विविध साधने व उपकरणे जसे वाटर बेड, व्हील चेयर, वाकर, कुबड्या, कमोड, वाकिंग स्टिक्स, या सारख्या थोड्याच कालावधीसाठी लागणाऱ्या वस्तू लोकांकडून एकत्र करून त्या गरजू लोकांना वापरण्यासाठी देण्यात येतील. तसेच आपल्या घरात शिल्लक राहिलेली औषधे, व जुन्या चष्म्यांच्या फ्रेम्स एकत्र करून गरजू व्यक्ती / संस्थापर्यंत पोहचविण्यात येतील . आपल्या द्वारे दिले जाणारे उपयोगी कपडे, साईकल, कम्बल, चादर, पुस्तके, आम्ही गरजू लोकांना वाटप करतो. या उपक्रमाला आपल्या परीने मदत करावी.

प्रयास मेडिकल हेल्पलाईन (PRAYAS Medical Helpline)

रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाइकाना मनातील शंका-कुशंका व पडणारे प्रश्नांचे समाधान होण्यासाठी व एकूणच असलेल्या आजाराबाबत तज्ञाकडून पुरेसी वैज्ञानिक माहिती मिळण्याच्या हेतूने मेडिकल हेल्पलाईन सुरु करण्यात आलेली आहे.

आज अशी कुठलीच समाधान कारक व्यवस्था आपल्या शहरात उपलब्ध नाही. उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना याबाबत बोलण्यासाठी पुरेसा वेळ नसतो. त्यामुळे रुग्णांचे बरेचसे प्रश्न अनुत्तरीत राहतात. हेल्पलाईन मध्ये कोणीही प्रत्यक्ष येवून तज्ञांचे मार्गदर्शन घेवू शकतात.

Sadhana Center
PRAYAS Employment Bureau

To sharpen the employability skills of the youths & to work as a linkage between the employable youths & the employers. Our main focus is on the social organizations, where there is always lack of proper human resource. We have started a training center for the skill up-gradation of youths for employ ability & also Entrepreneurship.

Contact Vishwajeet Singh at contactprayas@gmail.com and leave your phone number. We'd love to talk to you about Employment in Maharashtra.

Our Work

Education

Health

Women Empowerment
Vocational Training
Prayas Sevakur