Prayas Sevakur
Home > About us Knowing Prayas Sevankur

Knowing Prayas Sevankurसामाजिक विषयाबाबत संशोधन व विकासातून नाविन्यपूर्ण कल्पना व प्रयोग
Lines
प्रेरक व ठिणगी टाकून लोकांचा अभिक्रम जगविणे
Lines
प्रचार प्रसार प्रबोधन जागरण
Lines
Lines
व्यक्ती व संस्था-संघटनाचे अनौपचारिकर नेटवोर्किंग
Lines
नव्याने उतरणार्याना आधार , मदत मार्गदर्शन


प्रयास केवळ संस्था नसून काहीतरी चांगले करू इच्छिनारयाचा एक खुला मंच आहे !Prayas Sevakur