Prayas Sevakur
Home > Awards

Awards:

¨ Felicitation by Basoli, Nagpur in May 2000.

¨ Dr. V. N. Vankar Award by ‘Indian Medical Association’ Nagpur branch in June 2000.

¨ Karya-Nishtha Puraskar By Vidyarthi Sahayyak Samiti, Warora, Dist. Chandrapur in Dec.2000.   

¨ Maniklal Gandhi Smruti Award in Oct. 2003.

¨ Dr. Suresh Nadkarni Mitra-Mandal Award by Maharashtra State IMA in Nov. 04.

¨ Samajik Krutadnyata Puraskar, by the Shri. Dada Maharaj Natekar Trust, Nigadi, Pune in May, 2005.

¨ Late Shri. Ramchandra Ganorkar Smruti Award in July 2009.

¨ Felicitated by “Jagatik Marathi Academy” at Solapur convention of in Jan 2010

¨ “Arogyamitra Award” -2012 by MIT Pune

¨ “Maitreya Jivan Gaurav Award” –2012 by Maitreya Group, Mumbai

¨ “GuruGaurav SamajShikshak Puraskar”–2013 by MatruMandir Vishwast Sanstah, Pune

¨ “Sanman Satkrutyacha” –2015 by Manashakti Kendra, Lonavala, Pune

Prayas Sevakur